The little sacroiliac helper

 A book project -- under construction--


The sacroiliac helper er et mini bokprosjekt jeg skriver på. Det er relatert til menneske og ikke hest. Den skrives på engelsk for å nå et bredere publikum. 

Boken har hovedfokus på bekkenleddsproblematikk, men vil også kunne være nyttig for generelle korsyggsproblemer.

Innholdet er basert på egne erfaringer, og er ingen medisinsk bok. De siste par årene har jeg dykket litt dypere ned i materien for å forsøke å finne bedre metoder og rutiner for å få oppnå best mulig funksjonalitet og stabilitet av bekken og korsrygg.  

Stikkord:

Ubalanse; skjevhet, skoliose, assymetri bekken, ulik benlenge - årsak eller bivirkning? 

Designfeil; medfødte abnormaliteter, assymetriske overgangsvirvler. 

Nerver i klem, muskler i krampe, lumbalfascia i ulage, skiver som buler, skiver som sprekker og skiver som lekker (prolaps), og degenerative prosesser.

Bekkenlåsning, bekkenløsning, sacroiliitis, piriformes syndrome. 

Hormoner; kollagen - ligament, sener, bindevev. Kvinner, østrogen.

Hjelpemidler, behandling, trening og tips. Balanse, bevegelse, styrke og smidighet.

Motivasjon, kontinuitet. 


Human sacroiliac joint.

På modellen over er sacrum og ilium trekt/skrudd fra hverandre slik at man kan se hvor ujevne/ruglete leddflatene er.